a

Help your business grow by creating your next online presentation with Cevian, a business virtuoso.

Recent Posts

Quick business execution 00 875 665 874 88 cevian@select.com
Back to top

Training voor praktijkbegeleiders

Training voor praktijkbegeleiders

Training voor praktijkbegeleiders 

In de training voor praktijkbegeleiders worden de deelnemers uitgelegd hoe de procedurele kant van het praktijkbegeleiderschap in elkaar zit, komt Communicatie, Communicatiestijlen en Leiderschap aan de orde en oefenen men met de diverse gesprekken die zij in hun praktijk tegenkomen. Er is in de afsluitende dag van de training een deel gereserveerd voor een praktijkoefening in het bedrijf. Daarbij doet iedere deelnemer een instructie-oefening in zijn eigen praktijk. Hij legt een bepaalde min of meer complexe handeling uit aan een denkbeeldige student en krijgt na afloop feedback over zijn instructie.

Deze training duurt twee dagen. De nadruk van deze training ligt op het contact leggen met studenten. Een praktijkbegeleider kan het verschil maken; gaat de student de eerste schreden op het technische pad zetten of haakt de student af? Contactuele en coachende vaardigheden spelen daarbij een belangrijke rol.

Alle EplusW trainingen