a

Help your business grow by creating your next online presentation with Cevian, a business virtuoso.

Recent Posts

Quick business execution 00 875 665 874 88 cevian@select.com
Back to top

Trainingen voor leidinggevenden op de werkvloer 

Trainingen voor leidinggevenden op de werkvloer 

Trainingen voor leidinggevenden op de werkvloer

Voor deze doelgroep bied ik 6 trainingsdagen waaruit gekozen kan worden. In de praktijk zijn dit trainingen die ook aansluiten bij de behoeften van werkvoorbereiders, service coördinatoren en tal van andere functies waarbij gestuurd moet worden.
De module Leidinggeven is daarbij de basismodule. De communicatieve en leiderschapsprincipes die hierbij aan de orde komen, komen terug in de andere trainingsdagen.

Leidinggeven 

Training in het voeren van goede gesprekken 

Dit is een tweedaags trainingsblok (aaneengesloten dagen).  De deelnemers leren de basis van Gesprekstechniek (Non-verbale communicatie, Open- en gesloten vragen, Gespreksstructuur, Actieve luistervaardigheden, Feedback geven en ontvangen), Situationeel Leidinggeven en Oefenen met Correctiegesprekken, Slechtnieuwsgesprekken en Motivatiegesprekken. Op de middag van de tweede dag worden gesprekken geoefend met een trainingsacteur.

 

Veiligheid, en Gezondheid

Werken aan veiligheidsgedrag 

Deze dag begint met een ‘wrap-up’ van de belangrijkste afspraken m.b.t. Veiligheid, Gezondheid en Milieu en de manier waarop informatie hierover ingewonnen kan worden. Daarna komt de Arbeidshygiënische Strategie aan bod en wordt geoefend met gesprekken met opdrachtgevers en projectleiders waarin veiligheidsaspecten aan de orde komen. Hoe zorg je voor veiligheid voor jouw mensen? Daarna komt aanspreken van monteurs op veiligheidsgedrag aan de orde. Hoe hou je veiligheid bespreekbaar met jouw mensen terwijl je ook handhaaft als dat nodig is. Voordat we overgaan tot het laatste onderdeel wordt een uur besteed aan gezondheid. Hoe herken je stress bij jezelf en bij anderen. Hoe blijf je vitaal. De dag wordt afgesloten met het oefenen met het verzorgen van een toolbox.

 

Commercie en klantbeheer 

Werken aan financieel resultaat

Deze dag staat in het teken van kennis van het eigen bedrijf, ambassadeurschap, verkoopvoorbereiding en omgaan met klachten van klanten. Hoe zorg je ervoor dat jullie  klussen altijd betaald worden volgens jullie voorwaarden? Hoe leg je meerwerk vast? Welke contractvormen hanteer en je welke risico’s hebben ze? Hoe voer je een klachtafhandelingsgesprek? De deelnemers worden meegenomen in de systemen die de organisatie gebruikt en wordt gewezen op hoe hij/zij er gebruik van maakt. De ochtend staat vooral in het teken van informatieoverdracht. De middag bestaat grotendeels uit oefenen van gesprekken.

 

Beïnvloeden en conflicthantering

Effectief situaties naar je hand zetten waarin je niet de leidinggevende van je gesprekspartner bent

Hoe zet je een situatie naar je hand als je niet het mandaat van leidinggevende hebt? Dit zijn doorgaans situaties die de deelnemers het meeste tegenkomen. Opdrachtgevers, inspecteurs van de opdrachtgever, onderaannemers, collega’s uit een andere businessunit. Het zijn allemaal samenwerkingsrelaties waarbij je niet ‘de baas’ bent. Hoe krijg je toch voor elkaar dat je jouw doelen bereikt. Hoe voorkom je conflicten, hoe pak je relatiebeheer aan? Hoe onderhandel je? De dag bestaat voor het overgrote deel uit oefenen met beïnvloedingsvaardigheden.

 

Presenteren

Bij een meerdaagse training krijgen de deelnemers de opdracht om op de laatste dag een presentatie te houden voor het publiek van deelnemers en hun leidinggevenden. Deze presentaties vinden plaats in de middag. Doorgaans is dit een presentatie en discussie-middag. In de ochtend vindt een workshop presentatietechniek plaats en geven de deelnemers elkaar feedback.

 

Optionele extra module:

Omgaan met onderaannemers

Tijdens de werkzaamheden in projecten kunnen er meningsverschillen met onderaannemers ontstaan over wat wel of niet afgesproken is. Vooral als ze gepaard gaan met stemverheffing, dreigen en intimiderend gedrag kunnen dat moeilijke gesprekken zijn. De neiging kan zijn om voor de druk te wijken en toezeggingen te doen die nadelig zijn voor het projectresultaat. Deze module biedt concrete handvatten en gesprekstechnieken om veel voorkomende lastige gesprekken succesvol af te ronden.

Alle EplusW trainingen